"ຊື່ເທົ່າຊ້າງ ຮ່າງເທົ່າແມວ"

3.006 22 ກ.ພ. 2013 ນານາສາລະ

<p>  </p> <div> ແນວຄວາມຄິດຢາກເປັນຄົນມີໜ້າມີຕາມີຖານະບົດບາດໃນສັງຄົມຊັ້ນສູງຂອງຄົນເຮົາຈຳນວນໜຶ່ງ ເກືອບຢາກວ່າມີກະແສ</div> <div> ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍສົມຄວນ ມັນສະແດງອອກຢູ່ໃນແບບແຜນດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ໃນວາດຂອງການກິນ ການຢູ່ ການໄປ</div> <div> ການມາ ການເຂົ້າສັງຄົມພົບປະສັງສັນ ເພື່ອສ້າງຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ສັງຄົມເຊື່ອໝັ້ນ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຕິດພັນຢູ່</div> <div> ກັບແນວຄວາມຄິດບໍລິໂພກນິຍົມ ມີການໃຊ້ຈ່າຍເກີນຕົວ ທັງທີ່ຕົນເອງກໍແມ່ນເກີດຈາກດິນ ເປັນມະນຸດຕິດດິນ ແຕ່ຊ້ຳພັດ</div> <div> ເຫັນຊ້າງຂີ້ ພັດຢາກຂີ້ຄືຊ້າງ ເມື່ອປະຕິບັດຕົນແອ້ມແປະແບບຍາພໍ່-ຍາແມ່ທັງຫຼາຍ ແນ່ນອນການໃຊ້ຈ່າຍມັນກໍຫຼາຍ ແຕ່</div> <div> ຢ່າລືມວ່າ ຍາພໍ່-ຍາແມ່ທີ່ປະພຶດເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນເຂົາເຈົ້າມີທ່າແຮງ ຄືມີເງິນເຫຼືອຖົງຂອງຕົນເອງ ຍ້ອນມີທຸລະກິດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ</div> <div> ສາມາດສ້າງເຫດການ ຫຼື ກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມໝູ່ຄູ່ເພື່ອນພ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ ຫຼື ຈະເຮັດແນວໃດກໍມີຜູ້</div> <div> ຊົດຊ່ວຍຫຼາຍ.</div> <div> ແຕ່ຕົນເອງທີ່ຈັບໜ້າຫວິດຫຼັງ ປະພຶດຄືເພິ່ນຢ່າງໂດດໆ ລະວັງອາດຈະກາຍເປັນໂຣກຊັບຈາງ ຫຼື ມີໜີ້ສິນຕາມມາກໍອາດ</div> <div> ເປັນໄດ້ ເບິ່ງຄືນລາຍຮັບປະຈຳຂອງຕົນມີຊ່ຳໃດ ພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດມີແນວໃດ? ແນ່ນອນການເຂົ້າສັງຄົມໄດ້ຍ່ອມ</div> <div> ເປັນບຸກຄົນໜ້າເຊື່ອຖື ມີຖານະໃນສັງຄົມ ສາມາດກູ້ໜີ້ຢືມສິນໄດ້ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ: ມີຢືມແລ້ວຕ້ອງມີແທນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຢືມໄດ້</div> <div> ຄືຂໍໄດ້ ຄືພວກນັກເລງວ່າກັນນັ້ນ ຜູ້ໃຫ້ຢືມຈະເບິ່ງໜ້າຕົນໄດ້ຫຼືບໍ ! ຖ້າເປັນວົງທຸລະກິດອາດກາຍເປັນບຸກຄົນລົ້ມລະລາຍກໍ</div> <div> ໄດ້.</div> <div> ດ່ັງນັ້ນ ທຸກການໃຊ້ຈ່າຍຕ້ອງມີການໄລ່ລຽງ ຜູ້ທີ່ມັກບໍລິຈາກເລື້ອຍກໍຍ້ອນວ່າເພິ່ນໄດ້ອະນິດສົງຈາກການບໍລິຈາກ ເພິ່ນ</div> <div> ເຮັດບຸນແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໄດ້ບຸນ ບຸນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງ ອາດມາໃນຮູບວັດຖຸຊັບສິນເງິນຄຳ ມາທາງຈິດ</div> <div> ໃຈ ຄືການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ການສະໜັບສະໜູນ ເຊື່ອຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດ່ັງນີ້ເປັນຕົ້ນ.</div> <div> ກະແສບໍລິໂພກນິຍົມ ແມ່ນການແລ່ນນຳວັດຖຸ ກຽດສັກສີ ໜ້າຕາ ເຊັ່ນ: ຈັດງານໃດກໍແມ່ນຈັດໃຫຍ່ໆ ເຊື້ອເຊີນຜູ້ມີໜ້າມີ</div> <div> ຕາ ທັງທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍກໍອີງໃສ່ຍີ່ຫໍ້ທີ່ພົ້ນເດັ່ນທັນສະໄໝ ອອກຕະຫຼາດກໍແມ່ນຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງທັງໝົດ</div> <div> ນີ້ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຊາດໄດ້ຫຍັງຍ້ອນ ທັງບໍ່ສ້າງສັນ ບໍ່ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຄົນປະຢັດມັດທະຍັດ ເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມຕົນເອງ</div> <div> ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ການບໍລິໂພກກໍນິຍົມຍັງເປັນເສັ້ນທາງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ການລັກ ການປຸ້ນ</div> <div> ການປະຕິບັດງານບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ການຫຼິ້ນພັກພວກ ແລະ ອື່ນໆ ການທີ່ພວກເຮົາພວມຢູ່ໃນສະພາບປະເທດດ້ອຍພັດ</div> <div> ທະນາ ແຕ່ພັດດຳລົງຊີວິດແບບຟຸມເຟືອຍ ບໍ່ມີທິດທາງແນ່ນອນ ປະເທດອື່ນທີ່ພັດທະນາແລ້ວນັ້ນ ເຂົາກໍຈະເບິ່ງເຮົາຍາກ</div> <div> ເພາະຄົນປະເທດທີ່ພັດທະນາເຫຼົ່ານັ້ນ ລ້ວນແຕ່ຮູ້ຈັກຄຳວ່າ: ດຸໝັ່ນ ປະຢັດ ຂະຫຍັນ ອົດທົນ ອອກແຮງງານແລ້ວພົ້ນທຸກ</div> <div> ນັ້ນເອງ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຍາມໃດແລ່ນນຳແຕ່ກະແສ ອາດຈະໄດ້ໜ້າຕາແທ້ ແຕ່ກໍບໍ່ພົ້ນ "ຊື່ເທົ່າຊ້າງ ຮ່າງເທົ່າແມວ" ກໍຄື</div> <div> ເກົ່ານັ້ນລະ !.</div> <div> <strong>ໂດຍ: ຊຽງເອງ</strong></div>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ