ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຄື່ອງແບບຜູ້ຍິງ ຕ້ອງນຸ່ງສິ້ນ

3.887 13 ກ.ພ. 2013 ນານາສາລະ

<p>  </p> <div> ຫຼາຍປີກ່ອນ ຜູ້ຂຽນມີໂອກາດລົມກັນກັບນັກທຸລະກິດທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຜະລິດຢາປົວພະຍາດ... ເວລານັ້ນໄດ້ມີ</div> <div> ຫາງສຽງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດຢາປົວພະຍາດພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍຮູບການທີ່ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຜະລິດພາຍ</div> <div> ໃນຢູ່ລອດ.</div> <div> ນັກທຸລະກິດທ່ານນັ້ນເຫັນຕ່າງ: ເພິ່ນບອກວ່າບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດປົກປ້ອງໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາທີ່ສົມເຫດ</div> <div> ສົມຜົນ... ຜູ້ຂຽນຕິດຕາມເຫດການນີ້ກໍເຫັນວ່າ ລັດບໍ່ໄດ້ອອກມາປົກປ້ອງ... ທຸລະກິດນີ້ກໍເດີນໜ້າ ແລະ ເຫັນວ່າທຸລະກິດ</div> <div> ຂອງເພິ່ນເອງກໍຂະຫຍາຍຕົວສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ມີກຳໄລ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍເທົ່າ ຖ້າທຽບໃສ່ເວລານັ້ນ ທ່ານຄືຜູ້ອຳນວຍ</div> <div> ການບໍລິສັດຜະລິດຢາປົວພະຍາດ CBF ຢູ່ ແຂວງຈຳປາສັກ.</div> <div> ທີ່ຍົກບັນຫານີ້ຂຶ້ນມາເພາະເຫັນວ່າ ກະແສເລັ່ງປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນພາຍໃນມີຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຮົາກໍ</div> <div> ເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ AEC ໃນປີ 2015 ເຂົ້າສູ່ການເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ສະນັ້ນ ການປົກ</div> <div> ປ້ອງຄົງລຳບາກ ແຕ່ການບຸກບືນສູ້ຊົນສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຄົງເປັນທາງອອກ</div> <div> ທີ່ດີກວ່າ.</div> <div> ດຽວນີ້ ມີເລື່ອງສົນທະນາເລື່ອງສິ້ນລາວ ! ວ່າມີຕ່າງປະເທດຜະລິດອອກມາລາຄາຖືກ ແລະ ພວມບຸກຢຶດຕະຫຼາດລາວ.</div> <div> ຄູ່ສົນທະນາມີຜູ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະກັດກັ້ນ ແລະ ປັບໄໝຜູ້ຄ້າຂາຍ ມີຜູ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: ເລື່ອງນີ້ຕ້ອງເບິ່ງໃນສອງແງ່ ແງ່ໜຶ່ງ</div> <div> ແມ່ນເລື່ອງການປົກປັກຮັກສາສິ້ນລາວ ແລະ ໃນແງ່ໜຶ່ງອີກແມ່ນເວົ້າເລື່ອງການຄ້າຂາຍ ເພາະວ່າປະເທດເຮົາເປັນປະຊາ</div> <div> ຄົມຂອງໂລກ ຄືເວົ້າໃນຂ້າງເທິງ ເພິ່ນຍົກເລື່ອງການຄ້າຂາຍວ່າເຮົາຈະຫ້າມບໍ່ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ແຕ່ເຮົາກໍມີວິທີເຊັ່ນວ່າ:</div> <div> ອະທິບາຍໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈວ່າ ສິ້ນລາວ ແມ່ນແນວໃດ ? ຄວນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງໃດ ? ຜູ້ຍິງລາວຄວນນຸ່ງສິ້ນ</div> <div> ລາວຍາມໃດ ? ສິ້ນທີ່ຕ່າງປະເທດຜະລິດມາຄວນນຳໃຊ້ຍາມໃດ ? ເບິ່ງທີ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ.</div> <div> ທີ່ເວົ້າແນວນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວ... ຜູ້ຍິງລາວ ມີທາງເລືອກ... ສິ້ນຮຽນແບບ... ລາຄາຖືກ ກໍສາມາດຊື້ມານຸ່ງເວລາທຳມະດາ</div> <div> ...ສິ້ນຂອງແທ້ກໍນຸ່ງເວລາມີງານສຳຄັນ ! ເພາະໃນຄວາມເປັນຈິງຕ້ອງຍອມຮັບວ່າລາຄາສິ້ນລາວ... ໂດຍສະເພາະສິ້ນ</div> <div> ໄໝລາວ ມີການຕັ້ງລາຄາຂາຍສູງ (ປັ່ນລາຄາສູງ) ເປັນວົງການສະເພາະ... ມີຄົນຈຳນວນນ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຄວາມສາມາດ</div> <div> ຊື້ມານຸ່ງໄດ້ ! ສ່ວນລາຄາທົ່ວໄປກໍຢູ່ຫຼັກສາມແສນກີບ-ລ້ານກີບຂຶ້ນເມືອ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງເວົ້າເຖິງທາງເລືອກສຳລັບຜູ້ມີລາຍ</div> <div> ຮັບຕໍ່າ.</div> <div> ເວົ້າເລື່ອງສິ້ນຄວນເວົ້າເລື່ອງນຸ່ງສາກ່ອນ ? ດຽວນີ້ຕ້ອງສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຍິງລາວນຸ່ງສິ້ນ !! ບັນດາບໍລິສັດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະ</div> <div> ເທດທີ່ມາລົງທຶນ... ມາຄ້າຂາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງບັງຄັບໃຫ້ນຸ່ງເຄື່ອງແບບທີ່ເປັນສິ້ນສຳລັບຜູ້ຍິງລາວ ໄດ້ບໍ ?! ຝາກເຖິງ</div> <div> ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເອົາເລື່ອງນີ້ສາກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍໄປເວົ້າເຖິງເລື່ອງອື່ນນໍ ? ຄູ່ສົນທະນາເພິ່ນຝາກມ້ວນທ້າຍແນວນັ້ນ.</div> <div> <strong>ໂດຍ: ແນວລາວ</strong></div>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ