ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ຝາກເຖິງເຈົ້າຂອງໂຄງການ

3.012 10 ມ.ກ. 2013 ນານາສາລະ

<p>  </p> <div> ເພື່ອນຜູ້ອ່ານສ່ອງແສງເຖິງຄໍລຳພວກເຮົາລຽນຕິດວ່າ: ຢາກໃຫ້ໄປເບິ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງຫຼາຍເສັ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ທີ່</div> <div> ແກ່ຍາວບໍ່ສຳເລັດຕາມແຜນ...</div> <div> ການທີ່ສ່ອງແສງເຖິງຄໍລຳກໍເພາະວ່າ: ພວກເພິ່ນບໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າຂອງໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຜູ້ໃດວ່າຊັ້ນ ! ເພິ່ນຍົກຕົວຢ່າງການສ້າງທາງ</div> <div> ແຕ່ຫົວຂົວບຶງທາດຫຼວງ ຜ່ານບ້ານໂນນຄໍ້ ໄປຫານາຄວາຍ ນີ້ ! ຊອກບໍ່ເຫັນປ້າຍຂຽນສະແດງຂໍ້ມູນ ຫຼື ວ່າເພິ່ນໄປຕິດຢູ່ບ່ອນໜຶ່ງບໍ ?</div> <div> ເພາະຢູ່ເບື້ອງບ້ານຫົວຂົວ ໂນນຄໍ້ ນີ້ ຊອກບໍ່ເຫັນເລີຍ ບໍ່ຮູ້ວ່າທາງເສັ້ນນີ້ແມ່ນໂຄງການໃດ ? ບໍລິສັດໃດສຳປະທານໄດ້ ແລະ ເວລາໃດ</div> <div> ຊິແລ້ວ ວ່າຊັ້ນ !.</div> <div> ຕາມຊອກຮູ້ຈາກປະຊາຊົນ ໂຄງການນີ້ເລີ່ມແລ້ວ ຊຶ່ງໄລຍະນີ້ແມ່ນພວມຂຸດວາງທໍ່ລະບາຍນ້ຳສອງຟາກທາງ... ແຕ່ປະກົດວ່າດຳເນີນ</div> <div> ໄປຊ້າແດ່ ? ຜູ້ມັກເວົ້າ ມັກວ່າ ກໍມີຂໍ້ມູນຈາກກຳມະກອນ ວ່າ: ທີ່ຊ້າຍ້ອນບັນຫາດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ທ່ວງທັນ... ບາງເທື່ອກໍ</div> <div> ຕ້ອງລໍເງິນຈາກຮ່ວງນັ້ນຮ່ວງນີ້ ມາຈົກມາວາງທໍ່ ແລະ ຊອກດິນຊາຍມາຖົມ... ບາງເທື່ອກໍຈຳເປັນຈົກດິນບ່ອນວາງທໍ່ຂາຍພໍມີເງິນຊື້ກິນ</div> <div> ວ່າຊັ້ນ! ຍິນແລ້ວໜ້າເຫັນໃຈ ?.</div> <div> ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເກີດປະກົດການຈົກຮ່ອງ ແລະ ວາງທໍ່ໄວ້ຕັ້ງສອງ-ສາມອາທິດ ຈຶ່ງຄ່ອຍມາຖົມ... ສ້າງຄວາມລຳບາກແກ່ການສັນຈອນເປັນ</div> <div> ຢ່າງຍິ່ງ.</div> <div> ສິ່ງອັນຕະລາຍກວ່ານັ້ນ ແມ່ນຈົກແລ້ວບໍ່ມີສິ່ງມາວາງກີດຂວາງ ເພື່ອເຕືອນຜູ້ສັນຈອນ... ກາງຄືນກໍມືດບໍ່ມີໄຟສັນຍານເຕືອນ... ຫວ່າງ</div> <div> ມໍ່ໆມານີ້ກໍມີແມ່ລູກຂີ່ລົດຈັກຂ້າມຂົວລຽນແປ້ນ ພາດທ່າ ຕົກລົງຂຸມຝັງທໍ່ ບຸນແຕ່ບໍ່ເຈັບແຮງ ! ແຕ່ໃນຕໍ່ໜ້າຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຊິມີຜູ້ມາຕົກອີກ</div> <div> ຫຼື ບໍ່ ?.</div> <div> ຄໍລຳພວກເຮົາເຫັນໃຈທັງສອງຝ່າຍ ຄື: ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜູ້ສັນຈອນທຽວທາງນໍ ? ຄືໄດ້ເວົ້າຫຼາຍເທື່ອວ່າ ການປະມູນກໍ່ສ້າງທາງ</div> <div> ໃນເມືອງນີ້ ມັນລຳບາກແທ້ເນີ ! ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈສູງ ມີກຳລັງແຮງທາງດ້ານການເງິນພຽງພໍຈຶ່ງຈະສຳເລັດໄດ້ ບໍ່ຊັ້ນເສຍໜ້າ</div> <div> ແທ້ໆໃດ໋ ! ເບື້ອງປະຊາຊົນກໍຄືຜູ້ສັນຈອນ ກໍຕ້ອງຄ່ອຍໄປ ແລະ ລະມັດລະວັງ ບໍ່ຊັ້ນສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດເຫດ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ</div> <div> ສູງ ບໍ່ນານເກີນລໍ ທາງເສັ້ນນີ້ກໍຈະສຳເລັດສົມບູນ.</div> <div> ຂໍເປັນເອກະພາບນຳເພື່ອນຜູ້ອ່ານສ່ອງແສງເຖິງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຊ່ວຍອອກມາອະທິບາຍຊີ້ແຈງໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈໄດ້ຮູ້ດ້ວຍ !.</div> <div> ຖ້າມີເວລາ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຄວນລົງໄປກວດເບິ່ງຕົວຈິງ ວ່າ: ສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນສ່ອງແສງມາເປັນຈິງຊ່ຳໃດ ! ການສ້ອມແປງ ແລະ ສ້າງ</div> <div> ທາງນີ້ ຈະປະໃຫ້ເປັນແນວນີ້ບໍ ? ຫຼືວ່າຈະເຂັ້ມງວດກວດຂັນຕື່ມ !.</div> <div> ຂໍອາໄສໄພເພິ່ງແທ້ໆເນີ !.</div> <div> ໂດຍ: ແນວລາວ</div>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ