ການສ້າງບ້ານພັດທະນາ

4.227 25 ທ.ວ. 2012 ນານາສາລະ

<p>  </p> <div> ດຽວນີ້ໄປທາງໃດ ? ກໍເວົ້າເລື່ອງສາມສ້າງໂດຍສະເພາະ ເວົ້າເຖິງການສ້າງບ້ານພັດທະນາ.</div> <div> ເພື່ອນຜູ້ອ່ານຫຼາຍທ່ານຕັ້ງບັນຫາຖາມຄໍລຳພວກເຮົາວ່າ ທິດທາງໃນການສ້າງບ້ານພັດທະນາ ແມ່ນເຮັດແນວໃດກັນແທ້ ?.</div> <div> ຜູ້ຂຽນໃນຖານະຮັບຜິດຊອບຄໍລຳໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຈາກເອກະສານອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແລະ ການສ້າງ</div> <div> ບ້ານພັດທະນາ ສຳລັບສະມາຊິກພັກພະນັກງານ ປະຊາຊົນຢູ່ຮາກຖານບ້ານຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກພິມປີ 2012.</div> <div> ເນື້ອໃນສຳຄັນໃນການສ້າງບ້ານພັດທະນາມີດັ່ງນີ້: ການສ້າງບ້ານພັດທະນາຕ້ອງແນໃສ່ບັນລຸ 4 ຄາດໝາຍ ຄື:</div> <div> ຄາດໝາຍທີ 1: ບ້ານມີລະບົບການເມືອງເຂັ້ມແຂງ</div> <div> ໝາຍຄວາມວ່າ: ມີໜ່ວຍພັກທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນໜ່ວຍພັກແຂງ ມີອົງການປົກຄອງບ້ານ ແນວລາວສ້າງຊາດ ອົງການຈັດຕັ້ງມະ</div> <div> ຫາຊົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະໜ້າທີ່ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ສາມາດເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນບັນດາຊັ້ນຄົນ ບັນດາເຜົ່າພາຍ</div> <div> ໃນບ້ານ ທັງປຸກລະດົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງນຳພາຊາວບ້ານເປັນກຳລັງແຮງໃນການສ້າງສາພັດທະນາບ້ານຊ່ອງ.</div> <div> ຄາດໝາຍທີ 2: ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ມີຄວາມຕື່ນຕົວການເມືອງ ມີຄວາມຫ້າວຫັນເປັນເຈົ້າ</div> <div> ການເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານລວມຂອງບ້ານ ກໍຄືໃນການທຳມາຫາກິນ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ສ້າງຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີແກ່</div> <div> ຄອບຄົວ ທັງມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ນ້ຳໃຈເອື້ອເຟື້ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ເປັນຊຸມຊົນທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງກັນແໜ້ນ ຮູ້ໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂ</div> <div> ບັນຫານຳກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນທຳ.</div> <div> ຄາດໝາຍທີ 3: ບ້ານມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື ພື້ນຖານວັດຖຸ-ເຕັກນິກຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດຮັບ</div> <div> ປະກັນໃຫ້ຊາວບ້ານດຳເນີນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ສ້າງລາຍໄດ້ເຂົ້າໃນຄອບຄົວເປັນປົກກະຕິ ເດັກໃນເກນອາຍຸ</div> <div> ເຂົ້າຮຽນໄດ້ຮຽນໜັງສືບໍ່ຫຼຸດ 98% ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງມີລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນປະຖົມບຳລຸງ ແລະ ມີແຜນຍົກລະ</div> <div> ດັບສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ບ້ານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທຸກຄອບຄົວຢູ່ກິນມີສຸຂະອະນາໄມ ມີນ້ຳສະອາດ</div> <div> ໃຊ້ ແລະ ມີວິດຖ່າຍ ເດັກໃນບ້ານໄດ້ຮັບການສັກຢາ ແລະ ຢອດຢາກັນພະຍາດບໍ່ຫຼຸດ 95% ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກ ແລະ</div> <div> ແມ່ຍິງ ຕ້ອງຕ່ຳກວ່າຄາດໝາຍລວມຂອງລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນບ້ານທີ່ມີລະບຽບຈົບງາມ ແລະ ມີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ.</div> <div> ຄາດໝາຍທີ 4: ບ້ານມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍມີປະຊາຊົນເອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຳລັງຕົ້ນຕໍໃນໜ່ວຍ</div> <div> ງານກອງຫຼອນ ແລະ ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.</div> <div> ສະບັບໜ້າຈະສະເໜີລະອຽດກ່ຽວກັບ 4 ເນື້ອໃນ ໃນການສ້າງບ້ານພັດທະນາ?.</div> <div> <strong>ໂດຍ: ແນວລາວ</strong></div>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ