ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

Utrabook ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼືວ່າຈະມາແທນ Notebook?

8.180 22 ພ.ຈ. 2012 ໄອທີນ (IT) ຢາກບອກ
Utrabook ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼືວ່າຈະມາແທນ Notebook?

<p>  </p> <div> ປັດຈຸບັນ ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ກະແສ Tablet ນັ້ນມາແຮງ ຫຼື ວ່າຈະໝົດຍຸກຂອງ Notebook ແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ມີບາງກະແສຄິດວ່າ ນີ້ເປັນພຽງ</div> <div> ການແບ່ງແຍກສິນຄ້າຂອງຕະຫຼາດໃຫ້ສັດເຈນຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ ໂດຍສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາຍຂອງ Tablet ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ</div> <div> ເລື້ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດຂອງ Notebook ແລະ PC ຍັງຄົງທີ ແລະ ມີທ່າອຽງຫຼຸດລົງ.</div> <div> ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າເບິ່ງເຖິງການໃຊ້ງານແລ້ວ Tablet ເອງ ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດແທນບ່ອນ PC ແລະ Notebook ໄດ້ທັງໝົດ ໂດຍຈຸດແຂງ</div> <div> ຂອງ Tablet ແມ່ນຢູ່ໃນສ່ວນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍກວ່າ ເຊັ່ນ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ຄວາມສະດວກໃນການພົກພາ</div> <div> ແລະ ການເຂົ້າເຖິງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ ລວມທັງຄວາມງ່າຍໃນການໃຊ້ງານແບບໜ້າຈໍສຳຜັດ (Touch screen).</div> <div> ແຕ່ຍ້ອນໄປເບິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນໄລຍະດຽວກັນກັບ Tablet (iPad) ຂອງ Apple ຈະເປີດໂຕ ຊຶ່ງເປັນໄລຍະຮຸ່ງເຮືອງເຖິງຈຸດສຸດຍອດ</div> <div> ຂອງ Notebook ພໍດີ ຊຶ່ງຜູ້ຜະລິດຫຼາຍລາຍກໍ່ເລີ່ມຊອກຫາເຕັກໂນໂລຊີໃນຍຸກຖັດໄປ ແລະນັ້ນກໍ່ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Ultrabook</div> <div> ໂດຍເງື່ອນໄຂຂອງ Ultrabook ມີຄື 1.ຕ້ອງບາງກວ່າ Notebook 2.ນ້ຳໜັກເບົາ 3.ທຳງານໄດ້ໃກ້ຄຽງກັບ Notebook ຕອນນັ້ນ</div> <div> ຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນໃນສ່ວນຂອງໜ້າຈໍສຳຜັດ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ຜະລິດລາຍໃດສ້າງຜົນງານໃຫ້ເປັນຮູບເປັນຮ່າງອອກມາ... ຈົນ iPad ເຂົ້າ</div> <div> ມາເປີດຕະຫຼາດ ແລະ ປິດກະແສຂອງ Ultrabook ໄປໃນທີ່ສຸດ.</div> <div> ການເປີດໂຕແບບງຽບຂອງ Ultabook ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ພໍມີສຽງຕອບຮັບຢູ່ ແຕ່ກໍ່ໜ້ອຍ ປັດຈຸບັນ Ultrabook ໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບໃໝ່</div> <div> ໂດຍມີການປ່ຽນແປງໂສມໜ້າ ດ້ວຍການລວມລະຫວ່າງ Notebook ແລະ Tablet ເຂົ້າກັນ ນັ້ນກໍ່ຄື 1.ຕ້ອງບາງໃກ້ຄຽງກັບ Tablet</div> <div> 2.ນ້ຳໜັກເບົາໃກ້ຄຽງກັບ Tablet 3.ທຳງານໄດ້ໃກ້ຄຽງກັຍ Notebook 4.ມີແປ້ນພິມ (keyboard) 5.ເນື່ອງຈາກມີຄວາມບາງ</div> <div> ຫຼາຍ ລະບົບ Harddisk ອາດຈະເປັນແບບບໍ່ໃຊ້ຈານໝູນ ຫຼື SSD ແທນ 6.ຈໍສຳຜັດ (Multi Touch) ແບບດຽວກັບ Tablet.</div> <div> ເບິ່ງຄືວ່າ Ultrabook ເລີ່ມມີແນວທາງຂອງຕົນເອງທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະແມ່ນຍຸກຕໍ່ໄປຂອງ Notebook ກໍ່ເປັນໄດ້ ແຕ່ກໍ່ມີ</div> <div> ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າ ສຸດທ້າຍແລ້ວກໍ່ຈະໝົດຄວາມນິຍົມເໝືອນກັບ Netbook ຫຼືບໍ ແຕ່ຖ້າເບິ່ງໃຫ້ດີໆ ໃນສ່ວນຂອງການນຳໄປໃຊ້</div> <div> ງານແລ້ວ Ultrabook ຍັງມີຈຸດແຂງຫຼາຍປະການ ໃນຂະນະທີ Netbook ມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍເກີນໄປ.</div> <div> ການທີ່ Ultrabook ຈະເຂົ້າມາແຊກຊຶມໃນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເຫຼືອຢູ່ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ຄອມພິວເຕີແບບພົກພາ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້</div> <div> ສະດວກແບບດຽວກັບ Tablet ນ້ຳໜັກເບົາກວ່າ Notebook ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງ battery... ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຜູ້ບໍລິໂພກກໍ່ຈະເປັນຜູ້</div> <div> ເລືອກເຕັກໂນໂລຊີເອງ.</div>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ