ທາງປູຄອນກຣີດ ກໍມີຂຝຸ່ນໄດ້ ຖ້າບໍ່ເຮັດອະນາໄມ

2.414 22 ພ.ຈ. 2012 ນານາສາລະ

<p>  </p> <div> ຖະໜົນຫົນທາງຂອງພວກເຮົາ ມີຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ ຄື: ຮັບໃຊ້ຜູ້ຄົນໄປ-ມາໃຫ້ເຖິງຈຸດທີ່ໝາຍປາຍທາງຢ່າງປອດໄພ</div> <div> ໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ຍວດຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ອີກປະການໜຶ່ງກໍຄື ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນ</div> <div> ຄ້າ ເຊິ່ງເປັນປາຍແຫຼມທີ່ສຳຄັນຂອງວຽກງານເສດຖະກິດແຫ່ງຊດ... ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມດ່ັງກ່າວປັດຈຸບັນໄດ້ເຊື່ອມໂຍງແຕ່ເໜືອ</div> <div> ເຖິງໃຕ້ ແຕ່ຕາເວັນອອກຫາຕາເວັນຕົກ ຫຼື ແຕ່ບ້ານຫາບ້ານ ລ້ວນແຕ່ມີການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດຈະລາຈອນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ</div> <div> ອື່ນໆ.</div> <div> ເສັ້ນທາງປະເພດຕ່າງໆທີ່ຖືກກໍ່ສ້າງມາ ບໍ່ວ່າແຕ່ທາງຊົນນະບົດ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງບ້ານຕໍ່ບ້ານ ທາງໃນຕົວເມືອງ ເຂດເທດສະ</div> <div> ບານ ທາງຮ່ອມໃນຄຸ້ມບ້ານ ຈະເປັນການກໍ່ສ້າງປູດ້ວຍດິນແດງຢຽບແໜ້ນ ປູຫີນ ປູດ້ວຍຢາງໝາກຕ໋ອຍ ຫຼື ເບຕົງອັດສະຟານ ປູດ້ວຍ</div> <div> ເບຕົງ ຫຼື ຄອນກຣີດກໍຕາມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນຜົນງານຂອງການນຳໃຊ້ເງິນທັງນັ້ນ ເຊ່ັນ: ງົບປະມານລັດໂດຍກົງ (ພາສີຂອງປະຊາ</div> <div> ຊົນ) ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດເພື່ອນມິດ ບຸກຄົນຜູ້ມີໃຈໃສສັດທາໃຫ້ການ</div> <div> ຊ່ວຍເຫຼືອ ຕະຫຼອດໂຄງການລັດ ແລະ ປະຊາຊົນພ້ອມກັນເຮັດ ຫຼື ແຮງງານຂອງປະຊາຊົນດູແລຮັກສາ ຖາກຖາງຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າອອກ</div> <div> ຈາກເສັ້ນທາງ ຄິດໄລ່ລວມແລ້ວ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນກ້ອນເງິນມະຫາສານທັງນັ້ນ.</div> <div> ເວົ້າເຖິງການບົວລະບັດຮັກສາໃຫ້ຍັງມີຄຸນນະພາບໃນການໃຊ້ງານດົນນານ ແລະ ໃຫ້ຈົບງາມກໍຍັງແມ່ນການໃຊ້ຄົນບົວລະບັດຮັກສາ</div> <div> ປະຈຳຢູ່ ເວົ້າສະເພາະຕົວເມືອງເທດ ສະບານຂອງແຂວງ ຂອງນະຄອນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ຈຳເປັນຫຼາຍ ເຖິງວ່າພວກ</div> <div> ເຮົາມີທາງປູຄອນກຣີດ ມີທາງປູຢາງອັດສະຟານໄດ້ມາດຖານສາກົນກໍດີ ແຕ່ພວກເຮົາຂາດການບົວລະບັດຮັກສາປະຈຳວັນຢ່າງຕໍ່</div> <div> ເນື່ອງ ແລະ ຂາດການເກືອດຫ້າມລົດເປື້ອນ ລົດແກ່ດິນທ່ີບໍ່ປະຕິບັດລະບຽບ ອອກມາແລ່ນຕາມທາງດ່ັງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງມີຂີ້</div> <div> ຝຸ່ນ ມີຂີ້ໄງ່ໂສໂຄກໄດ້ ຂີ້ຝຸ່ນທັງຫຼາຍໄດ້ມາໂຮມຕົວກັນຢູ່ຂອບທາງ ເມື່ອລົດກາຍໄປກໍເຮັດໃຫ້ດິນໄງ່ກຸບທີບ ບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບທາງ</div> <div> ປູດິນແດງຢູ່ບ້ານນອກເທດສະບານ ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຄວາມຈົບງາມຂາດຫາຍໄປ ແລະ ຈະນຳເອົາສ່ິງເປິະເປື້ອນຂອງຂີ້ຝຸ່ນໄປສູ່ປາຍ</div> <div> ດັງຂອງຜູ້ຂີ່ລົດຈັກ ລົດຖີບ ຄົນຍ່າງໃນທີ່ສຸດ.</div> <div> ເມື່ອເປັນເຊ່ັນນັ້ນ ທາງອອກຕໍ່ບັນຫາດັ່ກ່າວທີ່ພໍມີຢູ່ນັ້ນ ມີຄື:</div> <div> 1.ປະຊາຊົນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃກ້ໜ້າເຮືອນຂອງໃຜກໍຂໍໃຫ້ຊ່ວຍກັນເຮັດອະນາໄມ ປັດກວາດເອົາຊາຍຜົງອອກຈາກໜ້າທາງໄປຖິ້ມ.</div> <div> 2.ເຈົ້າຂອງລົດປະເພດຕ່າງໆ ຕ້ອງເຮັດອະນາໄມຕີນລົດຕົນກ່ອນຈະນຳລົດອອກແລ່ນ.</div> <div> 3. ລົດແກ່ດິນ ແກ່ຫີນ ຕ້ອງເຮັດອະນາໄມຕີນລົດຕົນ ແລະ ມີຜ້າປົກຫີນ ປົກຊາຍ ເມື່ອເວລາແລ່ນບັນທຸກເຂົ້າຕົວມືອງ.</div> <div> 4.ປູກຈິດສຳນຶກເຮັດອະນາໄມວັນເສົາແດງເລື້ອຍໆ.</div> <div> 5.ມີພະນັກງານເຮັດວຽກດ້ານນີ້ປະຈຳ.</div> <div> ຮັບຮອງວ່າ ເລື່ອງຂີ້ຝຸ່ນໃນທາງຄອນກຣີດ ທາງປູຢາງໃນຕົວເມືອງ ກໍຈະຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ໝົດໄປເອງໃນທີ່ສຸດ.</div> <div> ໂດຍ: ນະບ່າວ</div>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ