...ຫ້ອງນ້ຳ...

2.095 14 ພ.ຈ. 2012 ນານາສາລະ

<p>  </p> <div> ເພື່ອນຜູ້ອ່ານນາມວ່າ “ບົວສີ” ສ່ອງແສງມາໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2012 ພາຍຫຼັງອ່ານບົດກ່ຽວກັບ “ຫ້ອງນ້ຳ...ບໍລິການຍາມບຸນ” ເຊິ່ງມີ</div> <div> ເນື້ອໃນບາງອັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:</div> <div> “...ຫ້ອງນ້ຳເຄື່ອນທີ່ອອກແບບຄືຕູ້ໂທລະສັບນີ້ລະ ເຮັດດ້ວຍຢາງ ແຕ່ວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຫ້ອງນ້ຳສຳລັບໄວ້ຖ່າຍໜັກ ແລະ</div> <div> ຖ່າຍເບົາ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ບັນດາປະເທດຈະເລີນ ເຊັ່ນ: Canada, Sweden ເຂົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບັນຫານີ້ ເວລາມີບຸນ ຫຼື ເທດສະ</div> <div> ການຕ່າງໆນັ້ນ ເຂົາຍົກເອົາຫ້ອງນ້ຳເຄື່ອນທີ່ມາໂລດ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເຂົາກໍມັກໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳຊະນິດນີ້ ສະນັ້ນ ຂໍສະແດງ</div> <div> ຄວາມເອກະພາບນຳທ່ານທີ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເຫັນຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການໃຫ້ມີຫ້ອງນ້ຳເຄື່ອນທີ່ ໃນເວລາມີກິດຈະກຳ ຫຼື</div> <div> ເທດສະການຕ່າງໆ ເທົ່າທີ່ເຫັນຜ່ານມານັ້ນ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເທົ່າທີ່ຄວນ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນຊັ້ນ</div> <div> ສູງຕ່າງໆນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເທົ່າທີ່ຄວນ ສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າ ບາງໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນຊັ້ນສູງ ຢືມເງິນ (ADB ຫຼື ສະ</div> <div> ຖາບັນການເງິນອື່ນໆ) ມາພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນ ສ້າງຫ້ອງນ້ຳໃນມູນຄ່າທີ່ແພງ ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກມອບຮັບແລ້ວ ກໍບໍ່ເປີດ</div> <div> ບໍລິການ ເພາະວ່າຢ້ານຫ້ອງນ້ຳເປື້ອນ ສຸດທ້າຍນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ກໍໄປປ່ອຍທຸກໄວ້ແຈ ຫຼື ຕາມບໍລິເວນຫ້ອງນ້ຳນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດກໍຂໍງົບ</div> <div> ປະມານສ້ອມແປງ ແລະ ອື່ນໆ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວລະທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຫ້ອງນ້ຳເຄື່ອນທີ່ ທັງນີ້ກໍເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສ້າງ</div> <div> ຄວາມພໍໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ເພື່ອຄວາມສະອາດຈົບງາມ ການມີງານໃຫຍ່ ຫຼື ງານປະເພນີ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່</div> <div> ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍ ຍິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີຫ້ອງນ້ຳເຄື່ອນທີ່ ເປັນຫຍັງ ?</div> <div> ກໍລອງຄິດນຳກັນເບິ່ງວ່າ ເມື່ອໄປຮຽນໜັງສື ເມື່ອໄປຕະຫຼາດ ຫຼື ເມື່ອໄປຫຼິ້ນບຸນ ຖ້າວ່າເຈັບທ້ອງປວດເບົາ ແລ້ວບໍ່ມີບ່ອນປົດທຸກແລ້ວ</div> <div> ເຮັດຫຍັງທຳຫຍັງກໍບໍ່ມ່ວນບໍ່ຊື່ນ...” ຄໍລຳເຮົາຂໍຂອບໃຈທີ່ເພື່ອນຜູ້ອ່ານເຫັນດີນຳແນວຄິດຂອງເຮົາ ! ແຕ່ຜູ້ຊິເຮັດຊິປະຕິບັດກໍຍາກນໍ?</div> <div> ບັນດາບໍລິສັດທຳຄວາມສະອາດ ບໍລິສັດຜະລິດລົດຄວນໄດ້ຄິດ ! ຜູ້ມີເງິນຫຼາຍກໍຄວນຄິດ ! ເບື້ອງການຈັດຕັ້ງກໍຄວນຕັ້ງບັນຫາໃຫ້</div> <div> ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງຄິດ... ປີນີ້ບໍ່ທັນ... ປີ 2015 ...2020 ມີກໍຍັງດີກວ່າບໍ່ມີ.</div> <div> ຂໍຝາກເປັນບັ້ງເລກເຖິງຜູ້ສົນໃຈຊ່ວຍກັນແກ້ດ້ວຍ !</div> <div> ໂດຍ: ແນວລາວ</div>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ