ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ... ໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເພິ່ງນຳ

1.972 09 ພ.ຈ. 2012 ນານາສາລະ

<p>  </p> <div> ບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກທັງຫຼາຍເປັນສ່ິງທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກ ! ເມື່ອຄົນເຮົາເກີດຂຶ້ນມາ ຢາກບໍ່ຢາກກໍຈະຕ້ອງໄດ້ພົບພໍ້ຢ່າງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ! ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້</div> <div> ເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເຮົາບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຈົນບາງຄັ້ງມັນກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາອ່ອນແອ ບໍ່ລຸກຂຶ້ນສູ້ ! ຫຼື ບາງຄັ້ງ</div> <div> ບາງເວລາ ກໍຄິດຫາວິທີແກ້ດ້ວຍການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ ເຊັ່ນ: ຄົນອ້ອມຂ້າງ ພໍ່ແມ່ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໝູ່ເພື່ອນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຢູ່ບາງ</div> <div> ຄັ້ງບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນກໍສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາໄດ້ ແຕ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງໝູ່ຄູ່ ຫຼື ຄົນອ້ອມຂ້າງ ກໍບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາໄດ້ສະເໝີໄປ ທັງນີ້ເນື່ອງ</div> <div> ຈາກວ່າຕົວເຂົາເອງກໍມີຊີວິດຂອງເຂົາໃຫ້ດູແລເອົາໃຈໃສ່ ມີໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ມີບັນຫາຊີວິດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ຫຼື ບາງຄັ້ງ</div> <div> ຕົວເຂົາເອງຍັງບໍ່ສາມາດຈະເພິ່ງຕົນໄດ້ໝົດ ຖ້າມີເຮົາເຂົ້າໄປຊ້ອນຕື່ມອີກ ບັນຫາມັນແຮ່ງຍາກໄປຕື່ມ ! ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາທຸກຄົນກໍຕ້ອງຈຳເປັນ</div> <div> ໄດ້ເຝິກຫັດພັດທະນາຈິດໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ ດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໝັ້ນທ່ຽງໃສ່ຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພື່ອ</div> <div> ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ ! ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທີ່ນີ້ ໝາຍເຖິງຊ່ວຍເຫຼືອໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອການກະທຳຂອງຕົນໃຫ້ເປັນໄປໃນທາງດີງາມ</div> <div> ການທຳຄຸນງາມຄວາມດີ ຢູ່ໃນສິນທຳ ! ຫ້າວຫັນດຸໝັ່ນ ບໍ່ກຽດຄ້ານຕໍ່ການເຮັດວຽກເຮັດການ ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈສ້າງຜົນງານ ແລະ ຊື່ສຽງໃຫ້ປະກົດ</div> <div> ແກ່ຄົນໃນສັງຄົມ ເປັນທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຂອງຄົນທົ່ວໄປ ຂະນະດຽວກັນກໍປະຕິບັດຕົນໃຫ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີງາມ... ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ! ຄົນທີ່ເປັນ</div> <div> ທີ່ເພິ່ງຂອງຕົນດີແລ້ວນັ້ນແຫຼະ ຈະມີຊີວິດທີ່ສົດໃສປາສະຈາກຄວາມເສົ້າໝອງທາງຈິດໃຈ ກໍຄືຊີວິດໄປໃສມາໃສກໍມີແຕ່ຄົນຮັກ ຄົນເຄົາລົບນັບຖື !</div> <div> ນີ້ແຫຼະເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ: ດອກໄມ້ທັງຫຼາຍທີ່ປະກົດຢູ່ໃນໂລກນີ້ ເຖິງຈະມີກິ່ນຫອມຫວນຊວນດົມດອມປານໃດກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍຫອມໄດ້ພຽງໄລຍະ</div> <div> ເວລາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຫອມຫວນເມື່ອກະແສລົມພັດຜ່ານມາສູ່ດັງ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຫອມຫວນອັນບໍລິສຸດຂອງຄວາມດີງາມທັງຫຼາຍແລ້ວ</div> <div> ຍັງຖືວ່າຫ່າງກັນຫຼາຍ ເພາະກິ່ນອາຍແຫ່ງຄວາມຫອມຂອງຄຸນງາມຄວາມດີນັ້ນ ຫອມໄດ້ທັງຕາມກະແສລົມ ແລະ ທວນລົມ ທັງຫອມຫວນຊວນ</div> <div> ຊື່ນຊົມຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.</div> <div> ທີ່ກ່າວມາທັງໝົດນີ້ ເປັນການເຝິກຝົນພັດທະນາຕົນເອງ ຈົນສາມາດເປັນທີ່ເພິ່ງທີ່ອີງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໄດ້ນັ້ນ ຈັດວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ປະເສີດທີ່ສຸດ</div> <div> ແລະ ຢ່າລືມເດັດຂາດ ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານສາມາດເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົາໄດ້ເພິ່ງນຳ !.</div> <div> ໂດຍ: ສາມະເນນ ບັນດິດ ເທບປະຫຼັດ</div>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ