ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ສະເປັກຄອມພິວເຕີຂັ້ນຕ່ຳ ສຳລັບຕິດຕັ້ງ Windows 8

8.560 24 ຕ.ລ. 2012 ໄອທີນ (IT) ຢາກບອກ
ສະເປັກຄອມພິວເຕີຂັ້ນຕ່ຳ ສຳລັບຕິດຕັ້ງ Windows 8

<p>  </p> <p> ເພື່ອຕ້ອນຮັບການເປີດໂຕຂອງWindows 8 (ວັນສຸກ ທີ 26 ຕຸລາ ນີ້) ແລະສຳລັບຄົນທີ່ກັງວົນໃນເລື່ອງຂອງສະເປັກຄອມພິວເຕີ ທີ່ຈະຮອງຮັບWindows 8 ນັ້ນ... ມື້ນີ້ມີຂໍ້ມູນຈາກເວບໄຊຂອງMicrosoft ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວດັ່ງນີ້:</p> <p> <strong>ສະເປັກເຄື່ອງຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບຕິດຕັ້ງ</strong><strong>Windows 8 </strong></p> <p> * Processor (CPU): 1 gigahertz (GHz) ຫຼືສູງກວ່າ</p> <p> * RAM: 1 gigabyte (GB) ສຳລັບຄອມພິວເຕີ(32-bit) ຫຼື2 GB ສຳລັບຄອມ(64-bit)</p> <p> * Hard disk space: ມີພື້ນທີ່ຫວ່າງ16 GB ສຳລັບຄອມ(32-bit) ຫຼື20 GB ສຳລັບຄອມ(64-bit)</p> <p> * Graphics card: ຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບການທຳງານຂອງDirectX 9 ໄດ້</p> <p> ລາຍລະອຽດຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆ</p> <p>  * ການໃຊ້ງານແບບສຳຜັດຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ທີ່ຮອງຮັບລະບົບສຳຜັດ(multitouch).</p> <p>  * ການເຂົ້າໄປເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບພລິເຄເຊິນໃນWindows Store ຈຳເປັນຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແລະຄວາມລະອຽດຂອງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຕ້ອງສູງກວ່າ1024 x 768.</p> <p>  * ການຖ່າຍພາບ(snap) ໜ້າຈໍນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມລະອຽດຂອງໜ້າຈໍເກີນ1366 x 768.</p>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ