ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ຜູ້ແທນປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ

2.746 28 ມ.ກ. 2011 ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ

<p style="text-align: justify;"> ຜູ້ຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດແຈກຢາຍຢູ່ເປັນກຸ່ມກ້ອນ ຕາມຜືນແຜ່ນດິນແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ຈາກໜ້ອຍແລ້ວກໍຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ລະຄົນມີທັດສະນະແນວຄິດແຕກຕ່າງກັນໄປ ເມື່ອຜູ້ຄົນມີ ການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ່ອມມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ສາດສະໜາ ວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ກໍຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕ້ອງມີລະບົບກົນໄກ ການປົກຄອງ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍທີ່ວາງອອກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ກັບສະພາບການເປັນຢູ່.</p> <p style="text-align: justify;"> ໃນລະບົບການຈັດຕັ້ງ ກໍມີບຸກຄົນເໝາະສົມ ແກ່ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງນັບແຕ່ຂັ້ນເທິງລົງເຖິງຂັ້ນລຸ່ມສຸດ ແຕ່ລະເຂດທ້ອງຖິ່ນ ກໍມີຜູ້ນຳ ຫຼື ຜູ້ແທນປະຈຳຢູ່ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອນຳພາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ເວົ້າລວມ ກໍຄືປະເທດຊາດ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາບ້ານເມືອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ ມີ ຄວາມສະຫງົບສຸກ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ ການເຊື່ອຖືສາດສະໜາ ສະນັ້ນ ລັກສະນະຜູ້ແທນຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ຜູ້ແທນແມ່ນຄົນປະຊາຊົນ ມີຄວາມຮັກເຊື້ອແພງ ຊາດ ລົງຕິດແທດເບິ່ງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫາທາງຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.</p> <p style="text-align: justify;"> - ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດລວມເປັນຫຼັກ ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ ຫຼື ກອບໂກຍເອົາຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ ມາເປັນຂອງຕົນເອງ.</p> <p style="text-align: justify;"> - ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຄວາມຮັກຊາດ ນຳພາປະຊາຊົນລ້ຳລຶກລະນຶກເຖິງ ຄວາມສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ເປັນວັນມູນເຊື້ອທີ່ດີງາມ.</p> <p style="text-align: justify;"> - ຕ້ານ ແລະ ກຳຈັດສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ເຊັ່ນ: ການຄ້າຂາຍສິ່ງເສບຕິດ ການຄ້າຂາຍມະນຸດ ການລ່ວງສິດທິເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.</p> <p style="text-align: justify;"> - ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຮັກເຊື້ອແພງຊາດ ຄື: ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແຕ່ຮັກການສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ ເພາະກຸ່ມເຍົາວະຊົນເຫຼົ່ານີ້ ຈະເປັນຜູ້ຮັບພາລະກິດປະເທດຊາດ ສືບ ຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ <strong>ພວກເຮົາບໍ່ອາດສາມາດຝາກທຶນຮອນ ອັນປະເສີດເລີດລ້ຳ ໄວ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດພຽງພໍ</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> ໂດຍລວມແລ້ວ ປະຊາຊົນ ບໍ່ວ່າເຂດຖິ່ນໃດ ກໍຢຶດຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກັບຄຳເວົ້າອັນມີສາລະປະໂຫຍດນີ້ ການທີ່ຈະເລືອກຜູ້ແທນ ຫຼື ຜູ້ນຳນັ້ນ ກໍຄິດວ່າຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກນັ້ນ ມີ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດພຽງພໍ ຈຶ່ງໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ຄວາມຫວັງໄວ້ກັບຜູ້ແທນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ແທນຂອງຕົນ ແຕ່ຖ້າຜູ້ແທນ ຫຼື ຜູ້ນຳ ມີທັດ ສະນະແຍກອອກຈາກຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ປະຊາຊົນຍ່ອມຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ມີຄວາມຄິດຝັ່ນເຟືອນກັບການນຳຜູ້ແທນນັ້ນ ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບການຝາກທຶນຮອນອັນ ປະເສີດເລີດລ້ຳນັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ບາງເທື່ອ ອາດພາໃຫ້ແຕກຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງກັບປະຊາຊົນ ຫຼື ມະຫາຊົນ.</p> <p style="text-align: justify;"> ສະນັ້ນ ເພື່ອກຳແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ມີຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ ຜູ້ນຳກັບປະຊາຊົນ ຕ້ອງໃຫ້ປະສານເຂົ້າຫາກັນ ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດພັດທະນາ ຄຽງຄູ່ກັບການເສີມຂະຫຍາຍ ວັດ ທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ດ້ານການເມືອງໝັ້ນຄົງ ຜູ້ນຳກໍມີຄຸນສົມບັດ ທັດສະນະຂອງຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ໃຫ້ສົມເປັນຄົນປະຊາຊົນ ໂດຍແທ້ຈິງ ແລະ ປະຊາຊົນ ກໍດຳລົງຊີ ວິດ ອອກແຮງງານທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ-ທາງແຮງກາຍ ສຸດຄວາມສາມາດທີ່ເຮັດໄດ້ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຜູ້ແທນ ກໍຄືຂອງພັກ-ລັດ ຈາກຄົນຮຸ່ນນີ້ ສູ່ຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໆໄປ.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>ໂດຍ: ຄຳປັງ ວົງນາຄາ</strong></p>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ