ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ທໍ່ນ້ຳບໍ່ມີຝາປິດ ປະໄວ້ດົນຈະເປັນອັນຕະລາຍ

2.592 12 ມ.ກ. 2011 ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ
ທໍ່ນ້ຳບໍ່ມີຝາປິດ ປະໄວ້ດົນຈະເປັນອັນຕະລາຍ

<p> ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນຫາຝາປິດທໍ່ລະບາຍນ້ຳຕາມສາຍທາງຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີມາລັກເອົາ ບາງຄັ້ງກໍເປ່ເພຍ້ອນຍານພາຫະນະຢຽບໄປມາ ເນື່ອງຈາກບາງຈຸດຝາປິດ ບໍ່ທ່ຽງ ແຕ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ນັ້ນເປັນຝາປິດທໍ່ນ້ຳທີ່ເປັນເຫຼັກ ທີ່ສາມາດຂາຍເປັນລາຄາ ທີ່ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈອບລັກ ແລະ ເປັນຝາ ປົກທໍ່ຢູ່ຕາມຖະໝົນ ເຊິ່ງສ່ຽງຕໍ່ການເປ່ເພ ຈາກການຢຽບໄປມາຂອງພາຫະນະ ແຕ່ຝາທໍ່ນ້ຳທີ່ເປັນຊີມັງ ແລະ ຢູ່ເທິງທາງຍ່າງ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີ.</p> <p> ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ຄົນກາຍທາງໄປກໍອາດສົງໃສວ່າ ເປັນຫຍັງຝາປິດທໍ່ນ້ຳທີ່ເປັນຊີມັງ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີ ສິວ່າຄົນລັກໄປຂາຍ ກໍບໍ່ແມ່ນ ເຊິ່ງບັນຫາທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນກຳລັງ ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໜ້າສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທີ່ຝາປິດທໍ່ນ້ຳບໍ່ມີ 3 ຈຸດ ຕາມທີ່ຜູ້ກາຍທາງ ແລະ ຄົນບໍລິເວນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກ່ອນຝາປິດທໍ່ນ້ຳບໍ່ມີນັ້ນ ສາເຫດ ມີບາງຄົນ ໄດ້ນຳລົດໃຫຍ່ ຂຶ້ນມາຈອດເຕັງຢູ່ເຖິງຝາປິດທໍ່ນ້ຳເຫຼົ່ານັ້ນຫຼາຍໆຄັ້ງ ເຮັດໃຫ້ຊີມັງທີ່ສ້າງໄວ້ຮອງຮັບນ້ຳໜັກຄົນຍ່າງ ຫຼື ຍານພາຫະນະຂະໜາດນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຝາປິດທໍ່ນ້ຳ ຄ່ອຍໆພຸອອກຈົນເປ່ເພ ແລະ ກໍຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຜູ້ທີ່ຢຽບກໍບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ເພາະມີຂໍ້ອ້າງວ່າ ບໍ່ແມ່ນຕົນຢຽບຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຝາປິດທໍ່ນ້ຳບໍລິເວນນັ້ນ ກໍເຄີຍ ແຕກ ແຕ່ກໍມີພົນລະເມືອງດີ ນຳເອົາໄມ້ມາປິດແທນຊີມັງ ເຊິ່ງອາດຈະແກ້ໄຂໄດ້ໄລຍະໃດໜຶ່ງ ຕໍ່ກັບທໍ່ນ້ຳບໍ່ມີຝາເຫຼົ່ານັ້ນ ຄົນຢູ່ຂົງເຂດນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ບາງຄັ້ງ ຄົນທີ່ຍ່າງ ມາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສັງເກດ ກໍຕົກລົງໄປຫຼາຍຄັ້ງ.</p> <p> ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນເບິ່ງຄືນໃໝ່ ຖ້າປ່ອຍປະໄວ້ດົນ ຄົງຈະບໍ່ດີ ເພາະບໍ່ງາມຕາ ແຂກກາຍໄປມາເຂົາສິວ່າ ນະຄອນຫຼວງທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເປັນຫຍັງຝາປິດທໍ່ນ້ຳ ຍັງບໍ່ມີ ຈຸດນີ້ແມ່ນຮຽກຮ້ອງເຖິງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ມີການສ້ອມແປງຝາປິດທໍ່ນ້ຳເຫຼົ່ານັ້ນ ສຳລັບການຮັກສາ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກຄົນ ທີ່ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ ຄິດວ່າຂອງລວມ ເປັນຄືສິ່ງຂອງໆບັນດາທ່ານທີ່ຫວງແຫນ ຖ້າເຮັດໄດ້ຈະເຮັດໃຫ້ບ້ານເມືອງເຮົາ ໄດ້ມີການພັດທະນາ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນ.</p> <p> <strong>ໂດຍ: ເມັດຝົນ</strong></p>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ