ການບໍລິໂພກກະສິກຳອິນຊີນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ

3.037 20 ມ.ກ. 2011 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ການບໍລິໂພກກະສິກຳອິນຊີນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ

<p>  </p> <p> ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນໂລກມະນຸດເຮົາ ບໍ່ວ່າໃນລະບອບ ຫຼື ສະໄໝໃດກໍຕາມ ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ ກໍຕ້ອງມີການສະໜອງຕາມຫຼັງມາ ແລະ ຍິ່ງຕ້ອງການຫຼາຍເທົ່າໃດ ການສະໜອງນັ້ນ ກໍຕ້ອງມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເວົ້າງ່າຍໆ ຄືການສະໜອງຜັກປອດສານພິດ ທີ່ທາງກຸ່ມກະສິກຳອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ປູກ ເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຳນວນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເພີ່ມຂຶ້ນ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກນັ້ນ ຈຳ ນວນຊາວກະສິກອນອິນຊີ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.</p> <p> ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງທ່ານ ທອງສີ ສຸດທະວົງ ປະທານຄະນະກຳມະການ ຕະຫຼາດກະສິກຳອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ Vຂອງອົງຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ບໍລິໂພກຜັກປອດສານພິດ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງສັງເກດໄດ້ງ່າຍໆ ຈາກການ ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ 16 ຄອບຄົວ ໃນປີ 2004 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 24 ກຸ່ມ ມີສະມາຊິກ 794 ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າອິນຊີ ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 1.000 ເຮັກຕາ ສາມາດຜະລິດເຂົ້າຫອມສັງທອງ ເປັນສິນຄ້າໄດ້ 3.500 ໂຕນຕໍ່ປີ ຄິດເປັນມູນຄ່າຊື້ຂາຍຫຼາຍກ່ວາ 7,3ຕື້ກີບຕໍ່ປີ ສະ ເລ່ຍຄົວເຮືອນໜຶ່ງ ມີລາຍຮັບຈາກການຜະລິດເຂົ້າດັ່ງກ່າວ ເຖິງ 11,4ລ້ານກີບຕໍ່ລະດູ ແລະ ສາມາດຂາຍໄດ້ລາຄາດີກ່ວາ ເຂົ້າຫອມສັງທອງທຳມະດາ ປະມານ 16-22%ສຳລັບເນື້ອທີ່ປູກຜັກ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອິນຊີ ມີ 115ເຮັກຕາ ສາມາດປູກຜັກຫຼາຍກ່ວາ 20ຊະນິດ ປູກໄດ້ 4ຮອບຕໍ່ປີ ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1.346ໂຕນຕໍ່ປີ ຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 2,9ຕື້ກີບຕໍ່ປີ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົວເຮືອນ ຕົກຢູ່ປະມານ 24-48ລ້ານກີບຕໍ່ຄອບຄົວຕໍ່ປີ ຫຼື ສະເລ່ຍລາຍຮັບຈາກການຂາຍຜັກອິນຊີ ໄດ້ 6-8ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ ນອກຈາກລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຂົ້າ ແລະ ຜັກແລ້ວ ຍັງມີກອງທຶນລວມໝູນວຽນ 280 ລ້ານກີບ ໃນນັ້ນແມ່ນກອງທຶນເຂົ້າອິນຊີມີ 142 ລ້ານກີບ ກອງທຶນຜັກອິນຊີມີ 101 ລ້ານກີບ ແລະ ກອງທຶນຕະຫຼາດກະສິກຳອິນຊີມີ 37 ລ້ານກີບ.</p> <p> ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນກຸ່ມຊາວກະສິກຳອິນຊີ ແມ່ນເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນຜູ້ບໍລິໂພກ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນກະສິ ກຳອິນຊີ ເຖິງ 242 ຄອບຄົວ ໃນນັ້ນ 38 ຄອບຄົວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກກົມປູກຝັງ ແລະ 204 ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບຈາກອົງການອອກໃບຢັ້ງຢືນກະສິກຳອິນຊີ (ACT).</p> <p> <strong>ໂດຍ:  ສ.ແສງງາມ</strong></p>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ