ເກີນດຸນບັນຊີເງິນໝູນວຽນຂອງເຢຍລະມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ

434 25 ກ.ພ. 2019 ຂ່າວຕ່າງປະເທດ
ເກີນດຸນບັນຊີເງິນໝູນວຽນຂອງເຢຍລະມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ

    ຕົວເລກທີ່ສະຖາບັນ Ifo ນຳອອກມາປະກາດ ເມື່ອວັນທີ 19 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປີ 2018 ເປັນປີທີສາມຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ເຢຍລະມັນມີລະດັບເກີນດຸນບັນຊີເງິນໝູນວຽນ ຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ຍ້ອນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ.

   ສະຖາບັນ Ifo ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລະດັບສ່ວນເກີນຂອງບັນຊີເງິນໝູນວຽນຂອງເຢຍລະມັນ ໃນປີ 2018 ບັນລຸ 294 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ອັນດັບຮອງລົງມາແມ່ນຍີ່ປຸ່ນ (173 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະຕາມມາເປັນອັນດັບສາມແມ່ນຣັດເຊຍ (116 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ).

    ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ອທຽບໃສ່ຂະໜາດຂອງເສດຖະກິດແລ້ວ ສ່ວນເກີນຂອງບັນຊີເງິນໝູນວຽນຂອງເຢຍລະມັນ ໃນປີ 2018 ໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນປີທີສາມຕິດຕໍ່ກັນ ໂດຍລົງໄປທີ່ 7,4% ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ  (GDP ທຽບໃສ່ລະດັບ 7,9% ຂອງ GDP ໃນປີ 2017.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ