ຄວນລະວັງພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ຈະເກີດໃນລະດູໜາວ

406 09 ຕ.ລ. 2018 ຫົວຂໍ້ຂ່າວອື່ນໆ
ຄວນລະວັງພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ຈະເກີດໃນລະດູໜາວ

      ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວ ເຊີ່ງເປັນການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດອາດເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍສະເພາະໂຣກໄຂ້ຫວັດ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ພະຍາດປອດບວມ ເປັນຕຸ່ມໝາກສຸກໝາກໃສ ພະຍາດປາກເປື່ອຍ ແລະ ຖອກທ້ອງເຊິ່ງສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ສະນັ້ນຈຶ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນລະມັດລະວັງເບີ່ງ ແລະ ແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນໃນໄລຍະລະດູໜາວໃຫ້ແຂງແຮງຢູ່ສະເໝີໂດຍສະເພາະກຸ່ມສ່ຽງຄື: ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ  ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີໂຣກປະຈໍາຕົວຊໍາເຮື້ອເຊັ່ນ: ໂຣກເບົາຫວານ ໂຣກຄວາມດັນເລືອດສູງ ໂຣກໄຂມັນໃນຫຼອດເລືອດສູງກວ່າປົກກະຕິເປັນຕົ້ນ ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈະມາແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ເຖີງຂໍ້ມູນພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວບຄຸມທີ່ອາດຈະເກີດໃນລະດູໜາວມີດັ່ງນີ້.

     ພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດຕິດຕໍ່ທາງດັງ ປາກ ແລະ ຕາເຊື້ອນີ້ມັກຢູ່ໃນລະອອງຂອງຂີ້ມູກ ນ້ຳລາຍ ຂອງຜູ້ປ່ວຍເວລາໄອ ຫຼື ຈາມອອກມາ.

     ພະຍາດປອດບວມ: ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໃນປອດທັງເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ແບ໋ດທີເຣຍຕິດຕໍ່ກັນທາງດັງ ປາກ ແລະ ຕາເຊື້ອນີ້ມັກຢູ່ໃນລະອອງຂອງຂີ້ມູກ ນ້ຳລາຍຂອງຜູ້ປ່ວຍເວລາໄອ ຫຼື ຈາມອອກມາ.

      ພະຍາດຜື່ນແດງຂື້ນຕາມຮ່າງກາຍ: ເຊີ່ງເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດຈາກການສຳພັດເຊັ່ນ: ນ້ຳລາຍຂອງຜູ້ປ່ວຍໂດຍກົງເວລາໄອ ຫຼື ຈາມ ແລະ ການຕິດຕໍ່ທາງອາກາດ.

      ຕຸ່ມໝາກສຸກໝາກໃສ: ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດຕິດຕໍ່ຈາກການສຳພັດໂດຍກົງຂອງຜູ້ປ່ວຍ ໂດຍສະເພາະນ້ຳເຫຼືອງຈາກຕຸ່ມ ແລະ ຕິດຕໍ່ໄດ້ທາງອາກາດ.

     ພະຍາດປາກ ມື ຕີນເປື່ອຍ: ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດພົບໃນເດັກນ້ອຍອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 5 ປີເຊື້ອໂຣກເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຜ່ານການສຳພັດໂດຍກົງຂອງຜູ້ປ່ວຍ.

      ພະຍາດຖອກທ້ອງໃນເດັກນ້ອຍ:  ໃນລະດູໜາວມັກເກີດກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 2 ປີ ເກີດຈາກເຊືອໄວຣັດເຊີ່ງຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍການດື່ມນ້ຳ ຫຼື ກິນອາຫານທີ່ມີເຊື້ອປົນເປື້ອນ.

           ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ຈະເກີດໃນລະດູໜາວ

          ຮັກສາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອົບອຸ່ນຢູ່ສະເໝີເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍມີພູມຕ້ານທານພະຍາດ ແລະ ນຸ່ງຖືເຄື່ອງນຸ່ງໜາ ຫຼື ຫຼາຍຊັ້ນເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ.

      ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກ ສະອາດດີ ແລະ ສົດໃໝ່ບໍ່ໃຫ້ມີແມງວັນມາຕອມ ດື່ມນ້ຳທີ່ສະອາດ ຫຼື ນ້ຳຕົ້ມສຸກທຸກ ເວລາຈັບສິ່ງຂອງເປິເປື້ອນຄວນລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນ້ຳສະອາດກ່ອນຮັບປະທານອາຫານທຸກຄັ້ງ

     ຄວນຂັບຖ່າຍໃຫ້ຖືກບ່ອນ ແລະ ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຫຼັງຖ່າຍອາຈົມແລ້ວທຸກຄັ້ງຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ຜູ້ປ່ວຍຄວນຢູ່ບ້ານບໍ່ຄວນຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄົນແອອັດ ແຕ່ຖ້າຈຳເປັນໃຫ້ໃສ່ຜ້າປິດປາກອະນາໄມຫຼືຜ້າເຊັດໜ້າປົກປິດປາກ ແລະ ດັງເວລາຈາມຫຼືໄອ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ