ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ສາລະໜ້າຮູ້ 25/05/2018

1.163 25 ພ.ພ. 2018 ຫົວຂໍ້ຂ່າວອື່ນໆ

    ໃບ-ໝາກຂີ້ ຫູດ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດເບິ່ງເປັນແຕ່ເຄື່ອງປຸງອາຫານຫຼາຍກວ່າສະໝຸນໄພ ເພາະເຫັນໄດ້ໃນອາຫານຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີໃບ-ໝາກຂີ້ຫູດປະສົມຢູ່ ແຕ່ໃນຫຼາຍໆທ້ອງຖິ່ນ ຄົວເຮືອນທີ່ເຫັນຄຸນປະໂຫຍດຂອງມັນຫຼາຍກວ່າເຄື່ອງປຸງ ເຄື່ອງເໝືອດໃນອາຫານ ໄດ້ນໍາມາປະສົມກັບສະໝູນໄພຫຼາຍຊະນິດໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮົມສະໝູນໄພ ໝາກສາມາດຄັ້ນເອົານໍ້າໃຊ້ແທນຢາສະຜົນ ແລະ ອື່ນໆ.

   ຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃບ-ໝາກຂີ້ຫູດ ເປັນສະໝຸນໄພເຂົ້າໃນການຮັກສາອາການຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງ ການນໍາໃຊ້ໃບຂີ້ຫູດມາປຸງແຕ່ງເປັນຊາຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ອອກມາສູ່ສັງຄົມດົນສົມຄວນໃນເວັບໄຊຂອງ daily happy life ແຕ່ຂໍນໍາມາສະເໜີຄືນໃໝ່ຜ່ານຄໍລໍາສິ່ງຄວນຮູ້ ຂອງໝັງສືພິມວຽກຈັນໃໝ່ສະບັບນີ້ ເພື່ອເຄັດລັບ ດັ່ງກ່າວອາດມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ປະສົບບັນຫາດ້ານນີ້.

   ສຳລັບວັດຖຸດີບທີ່ນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນຊານັ້ນກໍ່ຄົງ ແມ່ນໃບຂີ້ຫູກສົດໂດຍເລືອກເອົາສະເພາະໃບແກ່ ເພາະໃບອ່ອນຈະຂົມ 7-10 ໃບ ແລະ ນໍ້າດື່ມ 3 ຈອກ.

   ວິທີປຸງແຕ່ງ ແມ່ນຕົ້ມນໍ້າໃຫ້ຟົົດ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ໃບຂີ້ຫູດ ແລ້ວຕົ້ມຕໍ່ໄປໃຫ້ຟົດປະມານ 15 ນາ ທີ ແລ້ວປົງປະໄວ້ ກ່ອນສາມາດນໍາໄປດື່ມແບບ ນໍ້າຊາໄດ້ເລີຍ ຫຼື ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ດື່ມງ່າຍໆໃສ່ນໍ້າຕານຫຼາຍໜ້ອຍຕາມໃຈມັກດື່ມເປັນປະຈໍາທຸກມື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນໄດ້.

   ຊາໃບຂີ້ຫູດ ມີຄຸນປະໂຫຍດໃນການຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິພ້ອມນັ້ນໃນໃບຂີ້ຫູດຍັງມີ Beta-Carotene ທີ່ເປັນສານຕ້ານແຊ້ນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍກຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ສູງ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການແຜ່ກະຈາຍຂອງແຊລມະເຮັງໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຮູ້ຜົນປະໂຫຍດຂະໜາດນີ້ ລອງໄປເຮັດດື່ມເອງເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ. 

 

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ