ຮູ້ພາສາລາວ ມື້ລະຄຳ - ໂດຍ: ແສງ​ຈັນ ສຸ​ຂະ​ເສມ : ເງິນມັດຈໍາ

907 28 ກ.ຍ. 2017 ຫົວຂໍ້ຂ່າວອື່ນໆ

ຄໍາສໍານວນທຸລະກິດການຄ້າ ແປວ່າ ຈໍານວນເງິນທີ່ຜູ້ຊື້ນໍາ ມາມອບໃຫ້ຜູ້ຂາຍ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນການຊື້ຂາຍສິນຄ້ານໍາກັນ ເພື່ອເປັນການສັນຍາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຮ່ວມກັນ. ສ່ວນມູນຄ່າເງິນມັດຈໍານັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕົກລົງຂອງ ສອງຝ່າຍທີ່ເປັນຄູ່ຄ້າກັນວ່າ ຄວນຈ່າຍເທົ່າໃດ?  

ຕົວຢ່າງ:

- ກ່ອນຈະສັ່ງຊື້ລົດ ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍເງິນມັດຈໍາກ່ອນຈະສັ່ງລົດເຂົ້າມາໃຫ້

- ເມື່ອໄດ້ຮັບສິນຄ້າແລ້ວ ຈຶ່ງຈ່າຍຕື່ມໃສ່ຈໍານວນເງິນມັດຈໍາ

- ເງິນມັດຈໍາເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດການຄ້າ

- ບາງກໍລະນີຜູ້ຊື້ສິນຄ້າຈະຈ່າຍເງິນມັດຈໍາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຂາຍເປັນຫຼັກ

ໃນແງ່ພາສາສາດ, ເງິນມັດຈໍາ ແມ່ນສໍານວນທີ່ໃຊ້ສື່ສານກັນ ສະເພາະທາງທຸລະກິດການຄ້າ ເຊິ່ງແມ່ນວິທີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼັກ  ຈິດຕະວິທະຍາກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມພໍໃຈ, ການດຶງດູດ ການຄ້າ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນຫຼັກແຫ່ງຄວາມສັດທາ, ຄວາມໂປ່ງໃສກັນ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ