ດັບເຫງົາ ເຊົາຄຽດ - ໂດຍ : ບ່າວກະບື : ຄວາມທົນທານຂອງລົດຈັກ

584 11 ກ.ຍ. 2017 ຫົວຂໍ້ຂ່າວອື່ນໆ

ອ້າຍຕຸ່ນ ບ່າວແກ່ ແຕ່ມັກແຊະໃສ່ສາວນ້ອຍ ພະຍາຍາມເກັບອອມຢອມໃຊ້ຢອມຈ່າຍ ຈົນສາມາດຊື້ລົດຈັກຮອນດາເວັບ 100 ໄດ້ ເວລາໄປຊື້ລົດກໍ່ໄດ້ມີການຊັກໃຊ້ໄຕ່ຖາມເລື່ອງຄຸນະພາບຂອງລົດ ກັບຫົວໜ້າຝ່າຍເຕັກນິກປະຈຳຮ້ານຂາຍ.
ລົດຮອນດາເວັບນີ້ໃຊ້ທົນທານນານປີສົມຄຳໂຄສະນາແທ້ບໍ່? ອ້າຍຕຸ່ນ ອອກປາກຖາມ.
ມັນແລ້ວແຕ່ກໍລະນີດອກ ຂຶ້ນກັບວ່າເຈົ້າຂີ່ຄົນດຽວ ຫຼື ຈະມີຜູ້ຊ້ອນ ຖ້າຂີ່ຄົນດຽວຫັ້ນ... 10 ປີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖ່າຍຈັກ ຫຼື ປ່ຽນອາໄຫຼ່ດອກ ຖ້າມີຄົນທົ່ວໄປນັ່ງຊ້ອນຈະທົນຮອດ 7 ປີ ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນອາໄຫຼ່ບາງຊະນິດ ຖ້າຊ້ອນຜູ້ສາວ ຄວາມທົນທານຈະຫຼຸດລົງເປັນ 3 ປີ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນຈັກ ຫຼື ຖ່າຍອາໄຫຼ່ບາງແນວ. ຄຳອະທິບາຍດັ່ງກ່າວຕຳໃຈອ້າຍຕຸ່ນ ເພາະລາວມີແຜນເອົາຜູ້ສາວນັ່ງຊ້ອນ.
ເປັນຫຍັງຖ້າມີຜູ້ສາວຊ້ອນແລ້ວອາຍຸໃຊ້ການມັນຈຶ່ງສັ້ນ? ອ້າຍຕຸ່ນຖາມ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບວ່າ: ເພາະວ່າ ເອີ ເວລາຜູ້ບ່າວໃຫ້ຜູ້ສາວຊ້ອນທ້າຍນັ້ນ ລົດຈັກມັນຈະຕົກຂຸມເປັນປະຈຳ ເຮັດໃຫ້ລົດເປ່ເພໄວ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ