ຮູ້ພາສາລາວ ມື້ລະຄຳ - ໂດຍ: ແສງ​ຈັນ ສຸ​ຂະ​ເສມ : ອຸບາດ

667 07 ກ.ຍ. 2017 ຫົວຂໍ້ຂ່າວອື່ນໆ

ຄໍານາມ ມີເຄົ້າມາຈາກພາສາປາລີ ອຸປັດທະວະ ແປວ່າ ຄວາມອັບປີຈັງໄຮ, ຄວາມບໍ່ເປັນສີລິມຸງຄຸນ (ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ທອງຄໍາ ອ່ອນມະນີສອນ 2008:820) ໝາຍເຖິງເຫດການ, ສິ່ງອັບປີ, ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີເຫດອັນໃດ ຫຼື ເກີດແບບບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນວ່າຈະເປັນ ຈຶ່ງເປັນຄໍາທີ່ພົບເຫັນໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເຊິ່ງມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບຈິດໃຈ ແລະ ການເຊື່ອຖື. ອຸບາດມີສອງປະເພດ ຄື: ອຸບາດນ້ອຍ ແລະ ອຸບາດຫຼວງ ເຊິ່ງທັງສອງຢ່າງນີ້ຫາກໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດແລ້ວກໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ເຄາະແກ້ເຂັນເພື່ອໃຫ້ຫວິດກໍາຫວິດເວນ.
ຕົວຢ່າງ:
- ເຫດອຸບາດນ້ອຍ ມີ ງູເຂົ້າເຮືອນ, ເຫັນງູທໍາທານກາງເວັນ, ກາແຮ້ງຂີ້ໃສ່ຫົວ, ຂີ້ໄຂ່ຂາງໃສ່ຜ້າ, ນອນຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນ, ນົກບິນເຂົ້າເຮືອນ, ໄກ່ອອກລູກສີ່ຂາ...
- ເຫດອຸບາດຫຼວງ ມີ ຟ້າຜ່າເຮືອນ, ສັດປ່າເຂົ້າເຮືອນ, ແຮ້ງຈັບຫຼັງຄາເຮືອນ, ຮຸ້ງລົງກິນນໍ້າໃນແອ່ງ...
ເມື່ອເຫດຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນກັບໃຜ ຖ້າບໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງແລ້ວ ຍ່ອມອາດຈະເກີດມີສິ່ງເປັນໄປຕໍ່ຜູ້ນັ້ນ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຊື່ອຖືສ່ວນຕົວ ຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນາຍານໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ