ດັບເຫງົາ ເຊົາຄຽດ - ໂດຍ : ບ່າວກະບື : ຍອດເຫຼົາເດັດ

595 30 ທ.ວ. 2016 ຫົວຂໍ້ຂ່າວອື່ນໆ

ນັກດື່ມລາວລະດັບຄໍທອງ ຄົນທີ່ເຄີຍໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດກຳລັງອວດກັນເລື່ອງຄວາມແຮງ-ຄວາມເດັດຂອງເຫຼົ້າຢູປະເທດບ່ອນຕົນເຄີຍໄປຮຽນ.

ຜູ້ມາແຕ່ປະເທດອັງກິດ ບອກວ່າ: “ ເຫຼົ້າວິດສະກີແຮງທີ່ສຸດ ບໍ່ມີເຫຼົ້າປະເທດໃດທຽບ ”

ຜູ້ມາແຕ່ປະເທດຝຣ່ັງ ບອກວ່າ: “ ສູ້ເຫຼົ້າໂກຍັກຂອງຝຣັ່ງບໍ່ໄດ້ ສີ່ສິບອົງສາຂຶ້ນເມືອ ຟັງແຕ່ຊື່ມັນກໍ່ພໍແລ້ວ... ຄຳວ່າ “ ໂກຍັກ ” ນັ້ນແປວ່າ “ ຄໍຍັກ ”.

ຜູ້ມາແຕ່ຣັດເຊຍ ບອກວ່າ: ເລື່ອງເຫຼົ້າເດັດນີ້ບໍ່ມີຂອງປະເທດໃດດອກສູ້ “ ໂວນກາ ” ຣັດເຊຍ... ກິນແລ້ວກໍ່ຕ້ອງເຊຍແນ່ນອນ.

ສຸດທ້າຍຜູ້ມາແຕ່ຈີນ ບອກວ່າ: “ ເຫຼົ້າເດັດຈີນ ” ຊື່ວ່າ “ ເມົາຕາຍ ” ຟັງແຕ່ຊື່ກໍ່ຮູ້ວ່າມັນແຮງຂະໜາດໃດ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ