ດັບເຫງົາ ເຊົາຄຽດ - ໂດຍ : ບ່າວກະບື : ເກ່ງກວ່າຄູ

547 07 ທ.ວ. 2016 ຫົວຂໍ້ຂ່າວອື່ນໆ

ພໍຮອດອາທິດທີສາມ ນັບແຕ່ລູກຊາຍເຂົ້າຮຽນ ປ1 ຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຂອງເດັກກໍ່ເລີ່ມຊັກຖາມກ່ຽວກັບສະພາບການຮໍ່າຮຽນ.
“ລູກກໍ່ຮຽນໄດ້ນຳໝູ່ຢູ່ບໍ?” ຜູ້ເປັນແມ່ຖາມ
“ລູກຮຽນເກ່ງ... ເກ່ງກວ່ານາຍຄູອີກຊ້ຳ” ລູກຊາຍຕອບ ພໍ່ເຮັດຕາຕີ່ດ້ວຍຄວາມແປກໃຈ ແລ້ວຖາມຂຶ້ນວ່າ:
“ເຫດໃດວ່າລູກຮຽນເກ່ງກວ່ານາຍຄູ?” ທ້າວນ້ອຍ ຕອບວ່າ:
“ເອື້ອຍຄູຫັ້ນມີແຕ່ຖາມວ່າອັນນີ້ອ່ານແນວໃດ? ສອງບວກສອງເປັນເທົ່າໃດ? ອີ່ຫຍັງກໍ່ບໍ່ຮູ້ ມີຕາຍແຕ່ຖາມນັກຮຽນ!”.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ