ສະມາຄົມມວຍລົງໂທດ "ນັກມວຍຕີຜູ້ຕັດສິນ" ຫ້າມຊົກຕະຫຼອດຊີບ

866 22 ຕ.ລ. 2014 ນານາກີລາໂລກ
ສະມາຄົມມວຍລົງໂທດ "ນັກມວຍຕີຜູ້ຕັດສິນ" ຫ້າມຊົກຕະຫຼອດຊີບ

<p>         <strong>ສະມາຄົມມວຍສາກົນແຫ່ງໂຄຣເອເຊຍ ລົງໂທດ ວິໂດ ລອນກາ ນັກຊົກໄວ </strong><strong>18 ປີ ຫ້າມຂຶ້ນຊົກ ຫຼືຫຍຸ້ງກ່ຽວວົງ ການມວຍຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼັງສະແດງພຶດຕິກໍາບໍ່ເໝາະສົມ ສາວໝັດໃສ່ຜູ້ຕັດສິນເທິງເວທີ ເນື່ອງຈາກບໍ່ພໍໃຈທີ່ຖືກຕັດສິນ ໃຫ້ເປັນຝ່າຍພ່າຍແພ້ໃນການແຂ່ງຂັນ ຢູໂຣປຽນ ຢູດ ແຊັມປຽນນຊິບ ທີ່ ຊາເກຣັບ.</strong></p> <p>         ລອນກາ ຂຶ້ນສັງວຽນມຸມແດງ ຮຸ່ນ ໄລ ເຮຟວີເວດ ພົບກັບ ອັນກີດາສ ບານິອູລິສ ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຈາກ ລິທູນີ ແຕ່ວ່າຊົກກັນ ໄປໄດ້ບໍ່ນານ ມາເກຢາ ດິຊູໂກຕາ ຜູ້ຕັດສິນຊາວໂປໂລຍ ສັ່ງແຍກໃຫ້ນັກຊົກເຈ້ົາຖິ່ນຍ່າງກັບເຂ້ົາໄປທີ່ມຸມ ກ່ອນຈະຢຸດຕິການ ຊົກ ແລ້ວໃຫ້ນັກຊົກຜູ້ມາຢາມເປັນຝ່າຍຊະນະໄປ.</p> <p>           ຫຼັງຈົບການແຂ່ງຂັນ ລອນກາ ບໍ່ພໍໃຈ ເພາະຄິດວ່າຕົວເອງຍັງຊົກໄດ້ ຍ່າງໄປແກວ່ງກໍາປັ້ນໃສ່ກໍາມະການເທິງເວທີ ຈົນລ້ມແລ້ວຕາມໄປຊ້ຳ ຮ້ອນເຖິງເຈ້ົາໜ້າທີ່ຄົນອື່ນຕ້ອງແລ່ນເຂ້ົາມາແຍກ ໂດຍນັກຊົກເຈ້າຖິ່ນຖືກດຶງຂາຕົກເວທີ ສ່ວນຜູ້ຊະ ນະ ຢ່າງ ບານິອູລິສ ແລ່ນໜີໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄລິບກໍຖືກເຜີຍແຜ່ອອກໄປ ມີຄົນຊົມເຖິງ 2 ແສນຄັ້ງ.</p> <p>           ສະມາຄົມມວຍສາກົນແຫ່ງໂຄຣເອເຊຍ ຕັ້ງຄະນະກໍາມະການສອບສວນດ່ວນ ກ່ອນລົງໂທດ ລອນກາ ຫ້າມຂຶ້ນຊົກ ຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍຖະແຫຼງການລະບຸວ່າ "ສະມາຄົມມວຍໂຄຣເອເຊຍ ໄດ້ທຳການລົງມືສອບສວນຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ແລະ ຕັດ ສິນໃຈລົງໂທດບໍ່ໃຫ້ ວິໂດ ລອນກາ ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບວົງການມວຍຕະຫຼອດຊີວິດ ລວມເຖິງພັກວຽກໂຄ໊ຊທີ່ຢູ່ຂ້າງເວທີດ້ວຍ ຂະນະດຽວກັນ ກໍຢາກສະແດງຄວາມຂໍໂທດຢ່າງສຸດຊຶ້ງຕໍ່ຄອບຄົວຂອງ ມາເກຢາ ດິຊູໂກຕາ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍດ້ວຍ"</p>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ