ປະທານລີກແອັດສະປາຍ ຢືນຢັນບາເຊໂລນ່າ ອົດຫຼິ້ນລາລີກາ ຫາກກາຕາລັນແຍກຕົວ

941 08 ຕ.ລ. 2014 ນານາກີລາໂລກ
ປະທານລີກແອັດສະປາຍ ຢືນຢັນບາເຊໂລນ່າ ອົດຫຼິ້ນລາລີກາ ຫາກກາຕາລັນແຍກຕົວ

<p>         <strong>ປະທານລີກ​ເຕະບານອາຊີບຂອງ​ແອັດ​ສະ​ປາຍ ອອກມາຢືນຢັນ ຫາກແຄວ້ນກາຕາລັນ ແຍກຕົວອອກຈາກປະເທດ​ແອັດ​ສະ​ປາຍໄດ້ສຳເລັດ ສະໂມສອນ ບາເຊໂລນ່າ ແລະ ເອສປັນຢອນ ໝົດສິດລົງຫຼິ້ນລາລີກາ ຕ້ອງໄປຫຼິ້ນລີກອື່ນ ເພາະຈະຜິດຂໍ້ບັງຄັບຂອງສະມາຄົມ.</strong></p> <p>           ທ່ານ ຄາເບຍ ເຕບາສ ປະທານລີກ​ເຕະບານອາຊີບ​ແອັດ​ສະ​ປາຍ ອອກມາຢືນຢັນວ່າ ຫາກແຄວ້ນກາຕາລັນ ແຍກຕົວອອກຈາກປະເທດ​ແອັດ​ສະ​ປາຍ ເປັນແຄວ້ນອິດສະລະໄດ້ສຳເລັດ ສະໂມສອນບາເຊໂລນ່າ ແລະ ເອສປັນຢອນ 2 ທີມດັງແຫ່ງແຄວ້ນ ກໍຈະໝົດສິດລົງຫຼິ້ນໃນ​ເວທີ ລາ ລີກາ ​ແອັດ​ສະ​ປາຍ ຕາມຂໍ້ບັງຄັບຂອງສະມາຄົມລີກອາຊີບ ເວ້ັນແຕ່ວ່າ ກົດດັ່ງກ່າວຈະມີການປ່ຽນແປງເສຍກ່ອນ.</p> <p>           ໂດຍທ່ານ ຄາ​ເບຍ ເຕບາສ ກ່າວວ່າ ຕາມຂໍ້ບັງຄັບທີ່ໄດ້ມີກຳນົດໄວ້ ບາເຊໂລນ່າ ແລະ ເອສປັນຢອນ ຈະບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນ ໃນລີກ​ແອັດ​ສະ​ປາຍອີກຕໍ່ໄປ ຖ້າຫາກແຄວ້ນກາຕາລັນກາຍເປັນອິດສະລະຈາກປະເທດ​ແອັດ​ສະ​ປາຍ ຕາມກົດລະບຸວ່າມີ ພຽງລັດດຽວເທ່ົານັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ​ແອັດ​ສະ​ປາຍ ແຕ່ສາມາດລົງຫຼິ້ນໄດ້ນັ້ນກໍຄື ອັນດໍຣ່າ ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງມີສິດທີ່ຈະໄດ້ເຂ້ົາ ຮ່ວມຢູ່ ຖ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງຂໍ້ບັງຄັບນີ້ ​ເຊິ່ງມັນຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາ ແລະ ຕ້ອງ​ເບິ່ງກ່ອນວ່າຝ່າຍທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກເລື່ອງນີ້ ຈະເຫັນດີຫຼືບໍ່ ທັງນີ້ ແຄວ້ນກາຕາລັນ ​ເຮັດເລື່ອງຮຽກຮ້ອງຂໍແຍກຕົວອອກຈາກປະເທດ​ແອັດ​ສະ​ປາຍ ມານານແລ້ວ ​ເຊິ່ງ​ເຖິງແມ່ນຈະຍັງບໍ່ສຳເລັດ ແຕ່ກະແສຮຽກຮ້ອງເລີ່ມເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນ​ໄລຍະຫຼັງ ເນື່ອງຈາກຊາວ ກາຕາລັນຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການດູແລທີ່ດີກວ່ານີ້ຈາກລັດຖະບານ.</p>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ